Socijalna služba

Socijalna služba vodi brigu o članovima JOB. Pomoć je usmerena na sve kategorije članstva; decu, srednju generaciju i penzionere.

Članovi JOB koji su u potrebi mogu kontaktirati socijalnog radnika na broj telefona 060/5595578 svakog radnog dana do 15h.