Jom Kipur

Jom Kipur je praznik pomirenja, pokajanja i praštanja. Obeležava se desetog dana meseca Tišrija (septembar/oktobar), a provodi se u hramu u molitvi i postu. Post za Jom Kipur podrazumeva da se tokom 25 sati trajanja posta ne unose hrana, voda, a individua se uzdržava od bilo kakvog luksuza i zadovoljstva (na primer, od seksualnih odnosa, kozmetike, parfema, nošenja kožne odeće i tako dalje). Cilj posta jeste da pojedinac svoje misli posveti svojim dosadašnjim i budućim delima, preispitivanju ponašanja i lične odgovornosti, kao i putu daljeg rada i razvoja. Osnovne misli jesu pokajanje, moralni optimizam i široko saosećanje za ljudske patnje uopšte, posebno za patnje Jevreja. Misaono pokajanje smatra se jednom od najsvetijih pouka judaizma.


Dani između Roš Hašana i Jom Kipura, su dani Božanskog suda koji se nazivaju „Jamim noraim“ (Strašni dani). Isključivo su vezani za život pojedinca i njegova verska osećanja, za njegova najdublja unutrašnja preispitivanja ponašanja, kako prema Bogu, tako i prema ljudima. To su dani božanskog suda kada pravedni Gospod svodi račune svih bića na zemlji, u knjigu se upisuju, zasluge, dobra dela, grehovi a desetog dana pečati sve što je pojedinac činio i zaslužio.


Osnovna molitva i glasi “upiši nas u knjigu života”. Tradicionalno, ovaj povratak, pokajanje potpomognuto je molitvama (tefila), dobrotvornim prilozima (cedaka) i opštim pokajanjem (tešuva).


Završetak Jom Kipura se obeležava duvanjem u šofar, što ujedno označava i zatvaranje prethodno otvorenih knjiga života i smrti. Završetkom Jom Kipura ulazi se u naredni godišnji ciklus, uz najbolje nade za uspešnu godinu.