O nama

Jevrejska opština Beograd (JOB) je zajednica beogradskih Jevreja, osnovana radi očuvanja, promovisanja i razvoja etničkog i verskog identiteta. JOB predstavlja zvanično telo koje zastupa interese pripadnika jevrejske veroispovesti, kulture i tradicije.


Prema istorijskim podacima, prvi zapisi i hronike o jevrejskoj zajednici u Beogradu pojavljuju se 1521. godine. Beogradski Jevreji su kroz istoriju ostavili neizbrisiv trag u istoriji, kulturi, nauci, politici i društvenom životu Beograda. Doprinos i uticaj jevrejske zajednice u Beogradu, ogleda se i po tome što danas, više od dvadestet ulica u Beogradu nosi nazive istaknutih jevrejskih umetnika, književnika i akademika, znamenitih ličnostosti Beograda kao što su: Danilo Kiš, Oskar Davičo, poznati slikari Aleksa i Marko Čelebonović, Rahela Ferari, dr Hugo Klajn, Eli Finci, Geca Kon, Stanislv Vinaver, Hajim Davičo, Olga Alkalaj, Braća Amar, Rabin Alkalaj, Leon Koen, zatim narodni heroji Moša Pijade i Braća Baruh koja su tragično stradala kao pripadnici nardnooslobodilačkog pokreta u Drugom svetskom ratu.


Jevrejska opština Beograd je pravni sledbenik Sefardske i Aškenaske veroispovesne opštine koje su egzistirale pre Drugog svetskog rata, kao i svih društava, fondova i organizacija koje su radile u okviru tih opština, a koje nakon rata nisu obnovile svoj rad.


Svoju misiju i osnove delovanja JOB ostvaruje kroz socijalni, kulturološki i verski aspekt. Realizacijom kulturnih sadržaja, edukativnog i obrazovnog karaktera, zajednica omogućava članovima da neguju jevrejsku kulturu, veru i tradiciju kao sastavni deo jevrejskog identiteta i jevrejskog života.


Jevrejska opština Beograd je veoma aktivna zajednica. U okviru zajednice aktivne su sekcije koje jevrejsku kulturu i tradiciju promovišu kroz folklor, književnost, glumu, i druge umetnosti. Amatersko pozorište „Kralj David“ radi više od 30 godina, hor Jevrejske opštine Beograd: Srpsko-jevrejsko pevačko društvo Braća Baruh, jedan je od najstarijih jevrejskih horova na ovim prostorima. Plesna grupa Nahar Haeš, neguje i promoviše izraelske plesove i folklor. U okviru zajednice nedavno je obnovoljen rad Dečijeg dnevnog centra. Za starije generacije postoje programi kao što je druženje u okviru društva Zlatno srce dok žene aktivno učestvuju u radu i druženju kroz aktivnosti koje organizuje Ženska sekcija.


Edukacija dece i omladine, odvaja se po prilagođenom programu za svaki uzrast u dečijim i omladinskim klubovima koji sarađuju sa obrazovnim ustanovama i jevrejskim omladinskim organizacijama iz regiona i sveta.Danas Jevrejska opština Beograd ima vrlo uspešnu saradnju sa obrazovnim i institucijama kulture Grada Beograda i Republike Srbije. Osim obrazovne i kulturne delatnosti, sa akcentom na decu i omladinu, Jevrejska opština Beograd vodi brigu o svojim članovima i sa socijalnog aspekta. Rad Socijalne službe odvija se kroz tri glavne programske celine: Socijalna pomoć, Zdravstveno osiguranje i Claims Conference projekti.


Jevrejska opština Beograd ima status pravnog lica i jedan je od osnivača Saveza jevrejskih opština Srbije. Verski život beogradske jevrejske zajednice odvija se u sinagogi “Sukat Šalom”, a pogrebni obredi se vrše na Jevrejskom groblju u Beogradu. Osnovna pitanja od značaja za organizaciju i rad Jevrejske opštine utvrđena su Statutom Jevrejske opštine Beograd. Rad Jevrejske opštine Beograd organizovan je kroz organe Opštine, stalna i pomoćna tela definisana Statutom.