Izvršni odbor  je izvršni organ JOB i čini ga: Predsednik JOB, dva potpredsednika i rukovodilac Kancelarije. Izvršni odbor, za svoj rad odgovoran je Veću JOB. Izvršni odbor sprovodi odluke i poslove Skupštine i Veća, odlučuje o hitnim pitanjima uz konsultaciju nadređenih tela, razmatra inicijative JOB učestvuje u donošenju odluka finansijkog karaktera, podnosi izveštaje o svom radu nadležnom telu JOB.

Danilo Medić

ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

Predsednik Jevrejske opštine Beograd

Jakov Alba

ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

Potpredsednik Jevrejske opštine Beogard

Član nadzornog odbora JCB Asset Menagement

Nela Papić

ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

Potpredsednik Jevrejske opštine Beogard

Član nadzornog odbora JCB Asset Menagement

Miroslav Rajević

ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

Sekretar Jevrejske opštine Beograd