"Bet olam - Jevrejska kuća večnosti "

O filmu i izložbi: Barbara Panić kustoskinja Jevrejskog istorijskog muzeja

Jevrejsko groblje u Beogradu predstavlja najveću jevrejsku memorijalno-spomeničku celinu u Srbiji. Prostire se na površini od 12.748 kvadratnih metara i obuhvata spomenički fond od oko 3.000 nadgrobnih ploča sa blizu 4.000 sahranjenih. Nakon gotovo potpunog uništenja beogradske jevrejske zajednice u Holokaustu za vreme nemačke okupacije Srbije, groblje je ostalo jedno od najvažnijih svedočanstava o njenom postojanju. Do Drugog svetskog rata nosilo je naziv Novo groblje i bilo je u vlasništvu Crkveno-školske jevrejske opštine sefardskog obreda. Osnovano je 1888. godine kada je beogradska Jevrejska opština sefardskog obreda otkupila grobljanski plac od Grada. Služilo je za potrebe sahranjivanja sefardskih Jevreja mada su na njemu povremeno sahranjivani i Aškenazi. Aškenasko groblje je osnovano krajem 19. veka na placu preko puta, koji je dalo beogradsko Novo groblje). Sefardsko groblje je jedino jevrejsko aktivno groblje u Beogradu. O njemu se brine humanitarno društvo Hevra kadiša - posebno telo Jevrejske opštine Beograd.