Utorak 30. maj 18:00

Rezultati novih arheoloških istraživanja o Staroj sinagogi

Jevrejska opština Beograd, drugi sprat

Predavanje dr Vesne Bikić iz Arheološkog instituta Beograd o rezultatima novijih arheoloških istraživanja o Staroj sefardskoj sinagogi El kal vježu na Dorćolu, održaće se u utorak 30. maja od 18:00 časova u Jevrejskoj opštini Beograd, Kralja Petra 71a u Sali na drugom spratu.

Arheološka istraživanja prostora Stare sinagoge, koja su obavljena 2018. godine, pružila su niz novih saznanja kako o prošlosti Dorćola, tako i o zdanju Stare sinagoge. Uz osvrt na početak naseljavanja na dunavskom priobalju, tokom praistorije, i kasnije formiranje predgrađa, pažnja će biti usmerena na podizanje sinagoge u vreme osmanske vlasti (16–17. vek) i dve kasnije obnove, zaključno sa njenim stradanjem posle Drugog svetskog rata. Uz prošlost mesta, položaj Stare sinagoge, promene njene veličine i prostornog plana, predstavljaju izuzetno vredna svedočanstva o ne samo statusu jevrejske zajednice u Beogradu, već i graditeljskim i kulturnim preobražajima Beograda na početku novog doba.

Dr Vesna Bikić je arheolog, naučna savetnica u Arheološkom institutu u Beogradu. Oblasti njenog izučavanja su arheologija srednjeg veka i ranog novog doba Balkana i Srednje Evrope, s posebnim interesovanjima za naseobinske procese i običaje sahranjivanja i s fokusom na studije materijalne kulture, naročito keramike i nakita. Proučava različite fenomene iz vizantijskog, srednjeevropskog i osmanskog kulturnog kruga, ključnim za razumevanje složenih društvenih odnosa i kulturnih procesa na centralnobalkanskom prostoru, koji su ključni za uobličavanje srpskog kulturnog identiteta.

Rukovodilac je Naučno-istraživačkog projekta za Beogradsku tvrđavu, koji u okviru Arheološkog instituta finansira Sekretarijat za kulturu Skupštine grada Beograda, a od nedavno i projekta arheoloških istraživanja srednjovekovne tvrđave Koprijan kod Niša, koji je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja. Učestvovala je u nizu domaćih i inostranih istraživačkih projekata. Član je redakcije časopisa Godišnjak grada Beograda (Muzej grada Beograda), Nasleđe (Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Prinosi kъm bъlgarskata arheologiя (Sofija), Annales Instituti Archaeologici (Zagreb), Archaeologia Bulgarica (Sofija). Počasni je član Arheološkog instituta s muzejem Bugarske akademije nauka.