O nama

Jevrejska opština Beograd je organizovana zajednica Jevreja, osnovana radi očuvanja i daljeg razvoja etničkog i verskog identiteta i ostvarenja ciljeva radi kojih je osnovana. Ona predstavlja zvanično telo koje zastupa interese svih pripadnika Jevrejske veroispovesti, kulture tradicije. U njihovo ime se zalaže kod Vlade, Parlamenta, međunarodnih organizacija i saveta, kao i pred institucijama druge vere. JOB predstavlja pluralnost lokalne jevrejske zajednice u Beogradu i politički je nepristrasna. JOB ima status pravnog lica. Jevrejska opština Beograd je član Saveza jevrejskih opština Srbije (u daljem tekstu SJOS). JOB svoju osnovnu delatnost obavlja na administrativnom području opština: Beograda (osim opštine Zemun), Novi Pazar, Šabac, Smederevo, Požarevac i Kragujevac. Verski život JOB se obavlja u sinagogi “Sukat Šalom”, a pogrebni obredi se vrše na Jevrejskom groblju u Beogradu. Jevrejska opština Beograd je pravni sledbenik Sefardske i Aškenaske veroispovesne opštine koje su egzistirale pre  Drugog svetskog rata, kao i svih društava, fondova i organizacija koje su radile u okviru tih opština, a koje nisu obnovile posle rata svoj rad. Osnovna pravno-administrativna obeležja i insignije Jevrejske opštine Beograd su Davidova Zvezda i Jevrejska opština Beograd ispisana na hebrejskom i engleskom jeziku.

dru-jevreji1

Jevrejska opština Beograd je organizacija koja predstavlja jevrejsku zajednicu na teritoriji Beograda. Ona predstavlja zvanično telo koje zastupa interese svih pripadnika Jevrejske veroispovesti i kulturne tradicije. JO Beograd je sačinjena od 5 zakonodavno-izvršnih tela: Skupština, Veće, Izvršni odbor, Predsednik i Nadzorni odbor. Svoje osnovne dimenzije delovanja ostvaruje kroz socijalni, kulturološki i versko-religijski aspekt. Jevrejska opština Beograd trenutno ima 2599 članova Zajedice.