Upravljanje imovinom

JCB Asset Management DOO

Decembra  2017.god. na osnovu odluke Veća  Jevrejske opštine Beograd  (JOB) osnovano je privredno društvo za upravljanje nekretninama JCB Asset Management DOO. Društvo je u 100% – om vlasništvu JOB. 

Razlog zbog kojeg je osnovano društvo jeste povraćaj imovine i upravljanje istom na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, posebno imajući u vidu Član 22. stav 10 pomenutog Zakona. Zakon je proglašen februara 2016.godine (“Sl.glasnik RS“ br.13/2016) sa važnošću do 27.februara 2019.godine. Republika Srbija je jedina u regionu proglasila pomenuti Zakon, koji pored povraćaja imovine jevrejskim opštinama Srbije, podrazumeva i finansijsku podršku države jevrejskoj zajednici Srbije.
Osnivanjem posebnog pravnog lica za poslove oko povraćaja imovine i upravljanja vraćenim nekretninama, Jevrejska opština Beograd je razdvojila versku delatnost od pravnih, finansijskih i drugih poslova vezanih za nekretnine u vlasništvu JOB.
Celokupan profesionalni rad i aktivnosti društva JCB Asset Management DOO fokusirani su na obradu i predaju što većeg broja zahteva do propisanog datuma, krajem februara sledeće godine. Društvo obavlja i finansijske i druge poslove u vezi vraćene imovine  koji podrazumevaju fakturisanje zakupa, praćenje naplate, osiguranje vraćenih prostora, investiciono održavanje i druge poslovne aktivnosti po zahtevu svog osnivača.

Jevrejska opština Beograd osnivanjem pomenutog privrednog društva pokreće proces promena u celokupnoj jevrejskoj zajednici, odgovarajući na izazove i promene u okruženju.
Pijetet prema žrtvama Holokausta, čija imovina se vraća jevrejskoj zajednici, nameće i zahteva posebnu odgovornost i profesionalnost u svim aspektima u vezi povraćaja i upravljanja vraćenim nekretninama.

 

Društvo JCB Asset Management DOO je do sada uspešno vratilo i upravlja sa oko 100 pojedinačnih fizičkih delova nepokretnosti i to poslovnih prostora i stanova, za račun i u ime Jevrejske opštine Beograd.