23. 4. 2021.

Skupština je najviši organ JOB. Čine je svi članovi JOB, a pravo odlučivanja imaju punoletni članovi. Nadležnosti Skupštine JOB sadržane su u učešću izrade godišnjih strategija, programa i aktivnosti, zatim u učestvovanju u radu na pravnim aktima i poslovnicima funkcionasanja Skupštine, izbornim procesima Predsednika i svih članova Veća i Nadzornog odbora. Nadležnosti se zatim odnose i na usvajanje i razmatranje izveštaja o radu JOB-a koje podnose  Predsednik i Nadzorni odbor i usvajanje i razmatranje izveštaja o finansijskom poslovanju, odobravanju budžeta i usvajanju završnog računa. Redovna skupština održava se jednom godišnje. Izborna Skupština održava se jednom u četiri godine. Vanredna Skupština održava se radi rešavanja vanrednih pitanja.