Misija

Cilj Jevrejske opštine Beograd jeste da omogući život i kontinuitet jevrejske zajednice u Beogradu, zaštiti njen identitet, neguje jevrejsku tradiciju i kulturu. Svoje ciljeve sprovodi kroz sledeće aktivnosti:

 • negovanje I zaštita identiteta Jevreja, kroz obeležavanje verskih , tradicionalnih , nacionalnih I kulturnih praznika, borbu protiv pojave antisemitizma, ksenofobije I rasizma.
 • Saradnju sa drugim jevrejskim opštinama I jevrejskim I nejevrejskim organizacijama I članstvom u zemlji I svetu.
 • Obezbeđivanje I organizaciju verske delatnostin za članove vernike I održavanje Sinagoge
 • Vaspitni I obrazovni rad sa decom I omladinom
 • Organizovanje kulturnih delatnosti , negovanje vrednosti Judaizma
 • Pružanje socijalne pomoći u okvirmima I mogućnostima JOB, podizanje spomenika I spomen obeležja žrtvama genocida I palim borcima za slobodu I održavanje uspomene na njih,
 • Negovanje odnosa uzajamnog poštovannj ai uvažavanja sa narodima I religijama sa kojima živi u široj zajednici
 • Staranje o pokretnoj I nepokretnoj imovini JOB I upravljanje imovinom
 • Održavanje groblja I obezbeđivanje sahrana na njima
 • Istorijsku delatnost i prikupljanje dokjumentacije i drugih materijala iz istorije, života i rada Jevreja, a posebno iz perioda Holokausta, uz saradanjun sa Jevrejskim istorijskim muzejom u Beogradu
 • Organizovanje I drugih aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima I jevrejskom tradicijom. 

Jevrejska opština Beograd okupja I kooordinira delovanje svojih članova radi ostvarenja svog cilja kroz aktivnosti I rad sekcija, društava, klubova, saveta, komisija, radnih grupa I slično.