Veće je organ upravljanja i čini ga (11) članova. Veće čini osam članova koje bira Skupština, a po funkciji članovi veća su: Predsednik, Predsednik jevrejske omladine Beograda i Predsednica Ženske sekcije. Kandidati za članove Veća mogu biti podeljeni prema listama predlagača. Ingerencije Veća sadržane su u razmatranju i odlučivanju o svim bitnim pitanjima života, rada i strateškog razvoja JOB, upravljanju i razmatranju sektorom finansija, rukovođenju politikom usaglašavanja interesa na svim nivoima funkcionasanja JOB u unutrašnjem i spoljašnjem okruženju, upravljanju nepokretnostima, organizaciji konsituisanja i raspuštanja stalnih i povremenih tela JOB i pravnih lica. Zatim nadležnosti Veća odnose se na ingerencije odgovornosti u formiranju predloga Statuta JOB i poslovnika o radu, zatim formiranju i donošenju normativnih akata. Veće odlučuje o prijemu i prestanku članstva JOB. Rad Veća uređen je Poslovnikom o radu Veća. Sednice saziva Predsednik.

Jakov Alba

ČLAN VEĆA

Član nadzornog odbora JCB Asset Menagement

Potpredsednik Jevrejske opštine Beograd

Nela Papić

ČLAN VEĆA

Član nadzornog odbora JCB Asset Menagement

Potpredsednik Jevrejske opštine Beogard

Danilo Medić

ČLAN VEĆA

Predsednik Jevrejske opštine Beograd

Maša Đurišić

ČLAN VEĆA

Član nadzornog odbora JCB Asset Menagement

Sofija Francuski
Levi

ČLAN VEĆA

Član nadzornog odbora JCB Asset Menagement

Filip Belevski

ČLAN VEĆA

Predsednik omladine

________________________________________________________________________________________________________________________________