23. 4. 2021.

Veće je organ upravljanja i čini ga (11) članova. Veće čini osam članova koje bira Skupština, a po funkciji članovi veća su: Predsednik, Predsednik jevrejske omladine Beograda i Predsednica Ženske sekcije. Kandidati za članove Veća mogu biti podeljeni prema listama predlagača. Ingerencije Veća sadržane su u razmatranju i odlučivanju o svim bitnim pitanjima života, rada i strateškog razvoja JOB, upravljanju i razmatranju sektorom finansija, rukovođenju politikom usaglašavanja interesa na svim nivoima funkcionasanja JOB u unutrašnjem i spoljašnjem okruženju, upravljanju nepokretnostima, organizaciji konsituisanja i raspuštanja stalnih i povremenih tela JOB i pravnih lica. Zatim nadležnosti Veća odnose se na ingerencije odgovornosti u formiranju predloga Statuta JOB i poslovnika o radu, zatim formiranju i donošenju normativnih akata. Veće odlučuje o prijemu i prestanku članstva JOB. Rad Veća uređen je Poslovnikom o radu Veća. Sednice saziva Predsednik.

Foto Sasa

Aleksandar Saša Jinker

Predsednik

JOB

ČLAN VEĆA

Foto Branka

Branka Pavlović

Potpredsednica

JOB

ČLAN VEĆA

DSC brane 2

Brane Popović

Potpredsednik

JOB

ČLAN VEĆA

Foto Aron

Aron Albahari

 

 

ČLAN VEĆA

Foto Boris

Boris Erg


 

ČLAN VEĆA

STEFAN SABLICH REDITELJ
Beograd 19. 2. 2016.
Foto: ZZeljko Jovanovich

Stefan Sablić

 

 

ČLAN VEĆA

Foto Davor

Davor Salom

 

 

ČLAN VEĆA

Foto Maja

Maja Slater

Predsednica Ženske

sekcije JOB

ČLAN VEĆA

Foto Isidora

Isidora Spasić Lebović

Predsednica 

Omladinskog kluba JOB

ČLAN VEĆA

Foto Dragan

Dragan Ivezić

 

 

ČLAN VEĆA