Predsednik rukovodi, predstavlja i zastupa JOB u zemlji i inostranstvu. Za rad JOB, kao i svoj rad Predsednik odgovara Skupštini. Mandat Predsednika traje četiri godine i može biti biran u dva mandata uzastopno. Obaveze i nadležnosti Predsednika sadržane su u oraganizaciji i sprovođenju odluka Skupštine, Veća i Izvršnog odbora.

Danilo Medić

Predsednik jevrejske opštine beograd