23. 4. 2021.

Predsednik rukovodi, predstavlja i zastupa JOB u zemlji i inostranstvu. Za rad JOB, kao i svoj rad Predsednik odgovara Skupštini. Mandat Predsednika traje četiri godine i može biti biran u dva mandata uzastopno. Obaveze i nadležnosti Predsednika sadržane su u oraganizaciji i sprovođenju odluka Skupštine, Veća i Izvršnog odbora.

Foto Sasa

Aleksandar Saša Jinker

Predsednik jevrejske opštine beograd

Rođen je 1955. godine u Izraelu. Diplomirao je ekonomiju na Beogradskom univerzitetu i radio kao komercijalista u dve multi-nacionalne kompanije u Jugoslaviji a potom kao potpredsednik za dve austrijske firme u SAD gde je proveo 24 godine. Član Jevrejske opštine Beograd od detinjstva. Za predsednika JOB je izabran na Skupštini 17.3.2019. godine.