Nagradni konkurs Saveza jevrejskih opština Srbije za radove sa jevrejskom tematikom

0
288

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

R A S P I S U J E

  1. NAGRADNI KONKURS

za radove sa jevrejskom tematikom

Iz oblasti:

1)     KNjIŽEVNOST  (roman, pripovetka, pesma)

2)     NAUČNI RAD

3)     MEMOARI I HRONIKE

Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade.

Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije.

Radove slati na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.

Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.

Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.

Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust  2020.

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra 2020.

Radove slati na adresu:

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE / za Nagradni konkurs /

Kralja Petra 71 a/ III, POB 30, 11000  BEOGRAD      ili

Knjeginje Ljubice 14, 11000 BEOGRAD

LEAVE A REPLY