Mala edukativna radionica JOB: Osnovni pojmovi judaizma

0
291

Cenimo da su mere ograničenja kretanja u vreme epidemije virusa kovid 19, doprinele da imamo mnogo više slobodnog vremena, te da jedan njegov deo, možemo  posvetiti  upoznavanju sa osnovnim pojmovima iz judaizma. Za neke će ovo biti prilika da se podsete, za neke da saznaju nešto više.

Članovima kojima su ovi pojmovi, ne samo poznati, već imaju šire znanje o judaizmu, i koji su svojim aktivnostima  doprineli opštoj edukaciji  u Jevrejskoj opštini Beograd i šire, zahvaljujemo se i očekujemo sugestije.

U ovim danima pandemije, vanrednog stanja i otežanog delovanja, trudimo se da očuvamo duh zajedništva i nastavimo sa kulturno edukativnim sadržajima, na način na koji je to moguće u ovim uslovima.

Za potrebe upoznavanja sa osnovnim pojmovima iz judaizma korišćena je knjiga Zbirka pojomova iz judaizma, koju je izdao Savez jevrejskih opština Jugoslavije 1996. godine, a pripremio i uredio Cadik Danon, vrhovni rabin Jugoslavije.

Teme edukativne radionice JOB:

Jevrejski kalendar

  • Jevrejski kalendar I deo
  • Jevrejski kalendar II deo- Molad, Tekufa

Veliki praznici

  • Šabat I deo
  • Šabat II deo
  • Nerot Šabat (hebr. subotnje sveće)
  • Kabalat Šabat (hebr. doček Šabata)
  • Leha dodi, dojdi, moj prijatelju

LEAVE A REPLY