U susret prazniku Sukot

0
358

U susret prazniku Sukot

Sukot je hodočasni praznik, svetkovina koja počinje uoči petnaestog dana meseca Tišrija (oktobar) i traje devet dana. Prva dva i poslednja dva dana su puni praznici, a dani između polupraznici. Sedmi dan se zove Ošana Raba, osmi Šemini aceret, a deveti Simhat Tora.

Sukot slavi prikupljanje žetve i seća na čudesnu zaštite koju je Gospod pružio deci Izraela kada su napustili Egipat. Sukkot slavimo tako što sedam dana i noći obedujemo u Suka, koja postaje naš dom za vreme praznika.

Suka

Suka (senica, koliba), po čemu je praznik nazvan, simbolizuje četrdeset godinja lutanja naših predaka Sinajskom pustinjom, pre ulaska u Svetu zemlju, kada su živeli u kolibama koje su pravili od prirodnog materijala.

 

 

 

 

 

Arba minim

Običaj je da se za vreme praznika u Hramu vrše obredi sa četiri biljke, to su: etrog (vrsta citrusa), lulav (listovi palme), adas (grančice mirte) i arava (grančice vrbe). Ove biljke su se koristile za ukrašavanje Suka a kroz istoriju je ovaj običaj se tumačio na različite načine. Po jednom tumačenju, četiri vrste simbolizuju različitost ali ujedno ukazuju da su međusobno razumevanje i zajedništvo važni da bi se omogućilo stvaranje srećnijeg društva.

Detail of a lulav and etrog, symbols of the Jewish festival of Sukkot

Sukot se praznuje u jesen. U staroj jevrejskoj državi, gde se većina stanovnika bavila zemljoradnjom, praznovanje je počinjalo posle završene žetve i berbe voća.

 

 

Simhat Tora

Simhat Tora (radovanje Tore), Mi se radujemo Tori i Tora se raduje nama, je praznik koji se praznuje poslednjeg dana Sukota. Njime se obeležava završetak godišnjeg ciklusa čitanja Tore, nakon čega počinje da se čita od početka sledećih godinu dana.

LEAVE A REPLY