Saopštenje Veća Jevrejske opštine Beograd

0
1113

Saopštenje Veća Jevrejske opštine Beograd

Obaveštavamo da je Veće JO Beograd, danas 14. marta 2019. godine, na osnovu člana 19 statuta JO Beograd donelo sledeću odluku:

  1. Da se zbog nasilnog i nelegalnog upada u kancelarije JO Beograd od strane grupe lica, Vanredna izborna skupština Jevrejske opštine Beograd koja je odlukom Veća JO Beograd od 01. marta 2019. godine odložena za 17. mart 2019. godine, zbog nemogućnosti pristupa zaposlenih koji su odgovorni za organizaciju i sprovođenje Vanredne izborne skupštine JO Beograd, u kancelariju JO Beograd, ponovo
    odlaže za 14. april 2019. godine sa početkom u 11:00 časova.
  2. Veće JO Beograd prihvata medijaciju Svetskog jevrejskog kongresa i prisustvo njihovih predstavnika u svojstvu posmatrača celokupnog izbornog procesa, sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije.
    Svetski jevrejski kongres je voljan da učestvuje kao medijator i posmatrač u ovom izbornom procesu, kako bi sve strane i pojedinci zainteresovani za učešće na ovim izborima imali pravične, legalne i demokratske uslove.
  3. Svi zainteresovani koji su se do sada prijavili za bilo koju izbornu funkciju ili nameravaju da se kandiduju treba da potvrde svoje kandidature ili podnesu iste do 21. marta 2019. godine, na e-mail adresu sekretara Jevrejske opštine Beograd.

Info job

LEAVE A REPLY