RAD NA POVRAĆAJU IMOVINE JOB

0
651

Proces restitucije u Srbiji je istorijski trenutak za opstanak i dalji razvoj jevrejske zajednice u Srbiji. U programu predsednika koji je usvojen na Skupštini, u oktobru 2017. godine, najavljene su značajne promene u organizaciji JOB posvećene ovom zadatku. Ovo je bila godina restitucije i JOB je sve svoje resurse i postojeće potencijale stavila u službu poslova oko povraćaja imovine, svesna važnosti ovog posla, kako za budućnost, tako i zadatih rokova u kojima je moguće podneti zahteve.

Jedna od novina, koja je izazvala najviše interesovanja i polemike, ali koja se pokazala kao neophodna, je osnivanje pravnog lica za upravljanje nekretninama JOB, kako Zakon nalaže, Društvo JCB Asset Management d.o.o, osnovano je u novembru 2017. godine i pokazalo se izuzetno uspešnim po svojim rezultatima.

Iako Statut JOB nije usklađen sa ovim Zakonom, u smislu osnivanja povezanih pravnih lica, Zakon jasno sugeriše ovakva rešenja. Za ovu odluku predsednik i njegov tim dobili su sve pohvale, kako od domaćih institucija, (Ministarstvo finansija pre svih), tako i stranih jevrejskih organizacija i predstavnika zemalja koje su doprinele na donošenju ovog zakona u Srbiji.

Procenat od ukupno vraćenih nepokretnosti  za celu jevrejsku zajednicu Srbije je 65% za Jevrejsku opštinu Beograd. Ogroman uspeh predsednika i njegovog tima, kao i rad društva JCB Asset Management i posao koji je obavljen predstavlja ozbiljan i težak rad koji će zauvek ostati Jevrejskoj opštini Beograd kao deo njene istorije i preokreta ka boljoj budućnosti.

Osnivanje Društva, na profesionalnoj osnovi, je pokazalo svoju apsolutnu opravdanost. U odlučujućem istorijskom trenutku, kada Savez ne prenosi novac iz budžeta države Srbije, novoosnovano pravno lice je iznelo teret finasijskog funkcionisanja opštine u protekloj godini i to kroz ubiranje zakupa i prenošenje istog na račun opštine. Zakupi su se povećavali srazmerno broju vraćenih prostora – nepokretnosti. To je bio skoro jedini prihod u 2018. godini.

Takođe, još uvek nismo u posedu sve vraćene imovine: Kralja Petra 44 – prostor od 500m2 koji je pod sudskim sporom sa partijom LDP, Višnjićeva, stanovi. Pored ovoga postoje i zakupci koje smo nasledili u prostoru, a koji nisu plaćali zakup ni Poslovnom prostoru grada, pa su nastavili sa praksom neplaćanja i nama.
Od značaja je da je do kraja 2018. godine obrađen, u potpunosti grad Beograd, gde ima najviše imovine koju potražujemo.

Naša istraživanja smo, u poslednjem kvartalu 2018. godine, intenzivirali na obradi dokumenata vezanih za pravna lica, banke, akcionarska društva, koja su eventualno bila u jevrejskom vlasništvu ili pak imala udela u jevrejskom vlasništvu. Do kraja važenja Zakona planiramo da obradimo i dokumenta – oko 900 na kojima su tačni iznosi oduzetih novčanih sredstava fizičkih i pravnih lica. Takođe, obrađuju se i fondovi jevrejske zajednice čija imovina je oduzeta u Beogradu.
Nastojimo da nijedan segment ne ostane neobrađen.

U sklopu Privrednog društva formirane su baze podataka o predmetima :

  • koji su uloženi kod Agenicje za restituciju
  • koji su pozitivno rešeni
  • koji su negativno rešeni
  • na koje Agenicja ima primedbe
  • za koje su angažovani advokati i dr.

Predsednik JOB pružio veliku podršku JCB Asset Management i kao povećanje efikasnosti u radu omogućio postavljanje dva kompjutera isključivo za potrebe JOB u Republičkom geodetskom zavodu/katastru. Ostvarena je puna saradnja sa Arhivom Beograda, Srbije, NBS i drugima.

Ustanovljeno je nekoliko veoma važnih principa u radu.

  • Rad na restituciji je utvrđen kao prioritet u radu JOB, i sve aktivnosti oko restitucije moraju se obavljati profesionalno, odgovorno, uz adekvatnu nadoknadu zaposlenima, i u rokovima definisanim Zakonom.
  • Predlagano je da se na nivou SJOS, pri činjenici da manje jevrejske opštine ne raspolažu odgovarajućim kadrovima i iskustvima, konstituiše sistem edukacija pod okriljem JOB, odnosno njegovog privrednog društva, sa zadatkom osposobljavanja „manjih“ opština za poslove restitucije.
  • Ustanovljen je princip da nijedna katastarska parcela u Beogradu i gradovima koji gravitiraju Beogradu ne sme ostati nepregledana/neistražena, do isteka roka Zakona.

Rezultati zajedničkog angažovanja Nadzornog odbora, direktora, Pravnog tima, predsednika JOB, Izvršnog odbora, Veća i svih zaposlenih ubrzo su počeli da daju odlične rezultate na povraćaju imovine, što se može transparentno videti iz tabele vraćenih nekretnina.

Na predlog  NO sačinjen je Program obilaska gradova Šabac, Kragujevac, Aranđelovac, Novi Pazar u svrhu istraživanja imovine Jevreja bez naslednika. Za jedan broj parcela, iz navedenih gradova, istraživanje je vršeno u Beogradu uvidom u evideniciju katastra Republičke geodestke uprave. U toku je realizacija navedenog Programa.

JCB Asset Management, ispred JOB, brine o naplati naknade za rentiranje prostora. Pokrenuta je inicijativa da se za stanare, koji su zatečeni u stanovima, koji su vraćeni JOB, a koji ih koriste po osnovu „čuvanja“, kao socijalni slučajevi, u saradnji sa Gradom pronađe rešenje – odnosno, da Grad Beograd za ove potrebe obezbedi smeštaj. Zauzet je stav da se formalno pravno takvi stanovi „dovedu“ u stanje upotrebljivosti za JOB, ali da se stanari ne iseljavaju iz njih sve dok Grad ne reši problem njihovog smeštaja.

Slobodna procena, na osnovu uvida u lokacije i vrednosti vraćenog poslovnog prostora je 12 do 15 miliona evra vredne imovine JOB – što treba uzeti samo okvirno, kao pokazatelj.

Napominjemo, da je tokom 2016. godine vraćen značajan broj nekretnina JOB, te da je tokom 2017. godine umnogome usporen proces restitucije, da bi 2018. godina, nesumnjivo bila najuspešnija u obavljanju poslova povraćaja imovine JOB.

Jevrejskoj opštini Beograd su, do kraja 2018. godine VRAĆENE 82 NEKRETNINE – uz napomenu da na pojedinim lokacijama ima po više nezavisnih objekata, te da okvirno možemo reći oko 100 vraćenih prostora.

Broj „uloženih“ zahteva koji do sada u Agenciji još nije razmatran je 188 ( i za sada 1 predmet u 2019. ). Imajući u vidu ovu činjenicu, nesumnjivo je da će broj vraćenih nekretnina biti značajnije veći. Takođe, napominje se da je radom u 2018. godini utvrđeno da je 25 predmeta iz 2016. godine potrebno dopuniti – što je i urađeno, kao i da je to isto urađeno i za 14 predmeta iz 2017. godine. Kada se i ovo ima u vidu, konstatuje se da će se u Agenciji za restituciju, u narednim mesecima i godinama, razmatrati još najmanje 228 predmeta koje je JOB do sada podnela. Napominjemo da će do isteka roka Zakona, na osnovu raspoloživih saznanja i uvida, Agenciji biti dostavljen još jedan značajan broj predmeta. Imajući u vidu dosadašnje iskustvene pokazatelje o efektivnosti rada, očekuje se da se JOB vrate još, najmanje, 23 nekretnine.

Takođe, potrebno je naglasiti i istaći, da time što Jevrejskoj opštini Beograd nisu, u toku 11 meseci 2018. godine, uplaćivana novčana sredstva države preko Saveza, JOB je pretrpela veliku finansijsku štetu, jer nisu refundirani troškovi vođenja restitucije, kao i upravljanja vraćenim nekretninama, shodno članu 22. Stav 10 Zakona i to u poslednjoj godini važenja istog.

Uprkos ovim otežanim uslovima u kojima se svakodnevno radilo, svi kako stalno zaposleni tako i angažovani saradnici po ugovorima, su u protekloj godini uložili maksimalan napor i trud da se što više dokumentacije obradi, pripremi i preda Agenciji za restituciju. Uložen je ogroman napor pravnog tima, da nijedna katastarska parcela ne ostane neproverena, zatim finansijskog tima da sve bude na vreme fakturisano i naplaćeno.

Postignuti rezultati, uloženi trud i aktivnosti na uvećanju imovine JOB, dokazuju opravdanost novo – uvedenog koncepta upravljanja u Jevrejskoj opštini Beograd. Niko ne može osporiti postignute rezultate, koji su najveći u Beogradu, upravo zbog novog načina organizacije rada kada je u fokusu upravljanje imovinom. Od sveukupno vraćene imovine svih opština zajedno, celokupne jevrejske zajednice Srbije u 2018. godini, preko 60% je imovina Jevrejske opštine Beograd. Koncept je doneo vidljive i opipljive rezultate na koje su svi ponosni.

Uloženi napor koji je rezultirao velikim brojem vraćenih nepokretnosti na dobrobit članstva i nadolazećih generacija je budućnost Jevrejske zajednice Beograda i zahvalni smo svima koji su pomogli da se sve ovo ostvari.

Obimna dokumentacija od preko 100 strana sa mnoštvom priloga ostaje u arhivi JOB i JCB Asset Management doo, kao stranice istorije ispisane u pretekloj godini – stranice za budućnost.

U prilogu je spisak vraćenih nepokretnosti.

 

LEAVE A REPLY