RASPISANA VANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA JOB

0
699

Izborna skupština JOB održaće se u nedelju 03. MARTA 2019.godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali JOB, u prizemlju opštine, Kralja Petra 71a.

 

Na osnovu zahteva grupa članova Jevrejske opštine Beograd od:

–          3. oktobra 2018. godine, koji je potpisalo 77 članova,

–          29. oktobra 2018. godine koji je potpisalo 75 članova,

 

Veće Jevrejske opštine Beograd na sednici održanoj 01.11.2018.godine, a na osnovu Člana 17. Statuta JOB od 04.03.2018. godine  donelo je sledeću odluku:

RASPISUJE SE VANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA JOB

Izborna skupština JOB održade se u nedelju 03. MARTA 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali JOB, u prizemlju opštine, Kralja Petra 71a.

Predlog dnevnog reda:

 1. Izbor radnih tela Skupštine
 2. Utvrđivanje liste kandidata
 3. Razno
 4. Sprovođenje izbora
 5. Objavljivanje rezultata glasanja

Radna tela Izborne skupštine su:

 1. Radno predsedništvo – 3 člana
 2. Zapisničari – 2 člana
 3. Overivači zapisnika – 2 člana
 4. Verifikaciona komisija – 3 člana ili više, po potrebi
 5. Izborna komisija – 3 člana ili više, po potrebi

 

Broj kandidata za svaku funkciju treba da bude veći od broja koji se bira Izbor za organe JOB se obavlja tajnim glasanjem.

Mandat izabranim članovima organa JOB traje 4 godine.

Organi JOB su:

Predsednik JOB

Veće JOB i

Nadzorni odbor

 

Za sve organe JOB kandidati daju pismenu izjavu:

 1. da prihvataju kandidaturu,
 2. da nisu aktivni u organima neke političke stranke,
 3. da nisu krivično osuđivani.

Kandidature se primaju lično, poštom ili dostavom putem e-maila na adresu sekretar@jobeograd.org.

 • Svi kandidati dužni su da kancelariji JOB lično dostave pisanu izjavu o prihvatanju kandidature, da nisu aktivni u organima neke političke stranke i da nisu krivično osuđivani.
 • Izjave se predaju lično u kancelariji JOB a moraju se predati najkasnije do isteka roka za prijem kandidatura.

Predsednik

 1. Predsednik JOB se bira na predlog članova JOB ili na osnovu sopstvene kandidature.
 2. Odlukom Veća JOB od 29. 01. 2019. godine, određuju se termini predstavljanja kandidata za Predsednika JOB za sredu 13. i sredu 20. februara 2019. godine u 19:00 časova. Ukoliko se ukaže potreba, organizovaće se i dodatni termini za predstavljanje kandidata.

Predstavljane kandidata biće organizovano u obliku tribine, na kojoj će svaki kandidat, u kratkom obraćanju moći da se predstavi članstvu.

 1. Rok za prijem kandidatura i dostavljanje izjave za Predsednika je ponedeljak 11. februar 2019. godine u 15:00 časova.
 • Programi kadidata će se e-mailom proslediti članstvu.
 • Kancelarija JOB će otvoriti namenske I privremene e-mail adrese za svakog kandidata, kako bi im članstvo moglo postavljati pitanja.

Veće JOB

 1. Bira se 8 članova Veća
 2. Članovi Veća JOB se biraju na predlog članova JOB ili na osnovu sopstvene kandidature
 3. Kandidati se predlažu pismenim putem uz pismenu saglasnost predloženog kandidata najkasnije do ponedeljka 18. Februara 2019. godine, 15:00 časova.

Rok za prijem kandidature i dostavljanje izjave za članove Veća je ponedeljka 18. Februara 2019. godine u 15:00 časova

Nadzorni odbor

 1. Bira se 5 članova Nadzornog odbora
 2. Članovi Nadzornog odbora JOB se biraju na predlog članova JOB ili na osnovu sopstvene kandidature
 3. Kandidati se predlažu pismenim putem uz pismenu saglasnost predloženog kandidata najkasnije do ponedeljka 18. Februara 2019. godine, 15:00 časova.

Rok za prijem kandidature i dostavljanje izjave za članove Veća je ponedeljak 18. februara 2019. godine u 15:00 časova

 

 

 

LEAVE A REPLY