PRVA GODINA RUKOVODSTVA JEVREJSKE OPŠTINE BEOGRAD OBEĆANO – URAĐENO

0
865

DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ČLANOVIMA JOB

Zdravstvena pomoć članovima Opštine je bila deo Programa aktuelnog predsednika na izborima 2017. godine. Održao je reč i zdravstveno osiguranje, kao jedan od najvažnijih segmenata njegovog programa, uz povraćaj imovine je obezbeđeno. Nakon detaljnih razgovora sa osiguravajućim kućama u oblasti zdravstva zaključen je prvi ugovor sa kompanijom Delta Đenerali, koji je započeo 1. januara 2018. godine, sa važnošću godinu dana.

Jevrejska opština Beograd je zatim u novembru 2018. godine sa Đenerali osiguranjem produžila ugovor o zdravstvenom osiguranju članova Jevrejske opštine Beograd za naredne tri godine, 2019, 2020. i 2021. godinu. Paket prava korisnika kartica zdravstvenog osiguranja je nepromenjen i ostao je isti kao i do sada. Pruža mogućnost članovima zajednice da na kvalitetan i efektivan način brinu o svom zdravlju.

Aktuelni trenutak u Srbiji, nažalost, karakteriše brojne poteškoće oko ostvarivanja stečenih prava po osnovu zdravstvenog osiguranjaU Srbiji, sa postojećim zdravstvom kakvo znamo da jeste, a imajući u vidu materijalne mogućnosti većeg dela članstva, ovo je bio izuzetno značajan potez i uspeh predsednika i njegovog tima. Jevrejska opština Beograd je uspela da u ovom važnom delu olakša život članovima.

Zdravstvena pomoć koju je JOB obezbedila je u vrednosti, na godišnjem nivou, od 3 hiljade evra.

Broj zahvalnih članova, koji koriste karticu, su najbolji dokaz opravdanosti ulaganja u zdravlje naših članova, o tome govore i pokazatelji, izdato je 1258 zdravstvenih kartica Đeneralija.

Firma Anduro je radila na reorganizaciji socijalne službe JOB i osposobljavanju zaposlenih za saradnju sa Delta Generalijem na projektu dodatnog zdravstvenog osiguranja i sprovođenju preduslova za pripremu zdravstvenih kartica.

Nikada nije zaživeo ovako jedan krupan projekat u cilju boljitka za sve članove JOB.

RAD NA POVRAĆAJU IMOVINE JOB u skladu sa Zakonom o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koji nemaju živih zakonskih naslednika

Proces restitucije u Srbiji je istorijski trenutak za opstanak i dalji razvoj jevrejske zajednice u Srbiji. U programu predsednika koji je usvojen na Skupštini, u oktobru 2017. godine, najavljene su značajne promene u organizaciji JOB posvećene ovom zadatku. Ovo je bila godina restitucije i JOB je sve svoje resurse i postojeće potencijale stavila u službu poslova oko povraćaja imovine, svesna važnosti ovog posla, kako za budućnost, tako i zadatih rokova u kojima je moguće podneti zahteve.

Jedna od novina, koja je izazvala najviše interesovanja i polemike, ali koja se pokazala kao neophodna, je osnivanje pravnog lica za upravljanje nekretninama JOB, kako Zakon nalaže, Društvo JCB Asset Management d.o.o, osnovano je u novembru 2017. godine i pokazalo se izuzetno uspešnim po svojim rezultatima.

Iako Statut JOB nije usklađen sa ovim Zakonom, u smislu osnivanja povezanih pravnih lica, Zakon jasno sugeriše ovakva rešenja. Za ovu odluku predsednik i njegov tim dobili su sve pohvale, kako od domaćih institucija, (Ministarstvo finansija pre svih), tako i stranih jevrejskih organizacija i predstavnika zemalja koje su doprinele na donošenju ovog zakona u Srbiji.

Procenat od ukupno vraćenih nepokretnosti  za celu jevrejsku zajednicu Srbije je 65% za Jevrejsku opštinu Beograd. Ogroman uspeh predsednika i njegovog tima, kao i rad društva JCB Asset Management i posao koji je obavljen predstavlja ozbiljan i težak rad koji će zauvek ostati Jevrejskoj opštini Beograd kao deo njene istorije i preokreta ka boljoj budućnosti.

Osnivanje Društva, na profesionalnoj osnovi, je pokazalo svoju apsolutnu opravdanost. U odlučujućem istorijskom trenutku, kada Savez ne prenosi novac iz budžeta države Srbije, novoosnovano pravno lice je iznelo teret finasijskog funkcionisanja opštine u protekloj godini i to kroz ubiranje zakupa i prenošenje istog na račun opštine. Zakupi su se povećavali srazmerno broju vraćenih prostora – nepokretnosti. To je bio skoro jedini prihod u 2018. godini.

Takođe, još uvek nismo u posedu sve vraćene imovine: Kralja Petra 44 – prostor od 500m2 koji je pod sudskim sporom sa partijom LDP, Višnjićeva, stanovi. Pored ovoga postoje i zakupci koje smo nasledili u prostoru, a koji nisu plaćali zakup ni Poslovnom prostoru grada, pa su nastavili sa praksom neplaćanja i nama.
Od značaja je da je do kraja 2018. godine obrađen, u potpunosti grad Beograd, gde ima najviše imovine koju potražujemo.

Naša istraživanja smo, u poslednjem kvartalu 2018. godine, intenzivirali na obradi dokumenata vezanih za pravna lica, banke, akcionarska društva, koja su eventualno bila u jevrejskom vlasništvu ili pak imala udela u jevrejskom vlasništvu. Do kraja važenja Zakona planiramo da obradimo i dokumenta – oko 900 na kojima su tačni iznosi oduzetih novčanih sredstava fizičkih i pravnih lica. Takođe, obrađuju se i fondovi jevrejske zajednice čija imovina je oduzeta u Beogradu.
Nastojimo da nijedan segment ne ostane neobrađen.

U sklopu Privrednog društva formirane su baze podataka o predmetima :

 • koji su uloženi kod Agenicje za restituciju
 • koji su pozitivno rešeni
 • koji su negativno rešeni
 • na koje Agenicja ima primedbe
 • za koje su angažovani advokati i dr.

Predsednik JOB pružio veliku podršku JCB Asset Management i kao povećanje efikasnosti u radu omogućio postavljanje dva kompjutera isključivo za potrebe JOB u Republičkom geodetskom zavodu/katastru. Ostvarena je puna saradnja sa Arhivom Beograda, Srbije, NBS i drugima.

Ustanovljeno je nekoliko veoma važnih principa u radu.

 • Rad na restituciji je utvrđen kao prioritet u radu JOB, i sve aktivnosti oko restitucije moraju se obavljati profesionalno, odgovorno, uz adekvatnu nadoknadu zaposlenima, i u rokovima definisanim Zakonom.
 • Predlagano je da se na nivou SJOS, pri činjenici da manje jevrejske opštine ne raspolažu odgovarajućim kadrovima i iskustvima, konstituiše sistem edukacija pod okriljem JOB, odnosno njegovog privrednog društva, sa zadatkom osposobljavanja „manjih“ opština za poslove restitucije.
 • Ustanovljen je princip da nijedna katastarska parcela u Beogradu i gradovima koji gravitiraju Beogradu ne sme ostati nepregledana/neistražena, do isteka roka Zakona.

Rezultati zajedničkog angažovanja Nadzornog odbora, direktora, Pravnog tima, predsednika JOB, Izvršnog odbora, Veća i svih zaposlenih ubrzo su počeli da daju odlične rezultate na povraćaju imovine, što se može transparentno videti iz tabele vraćenih nekretnina.

Na predlog  NO sačinjen je Program obilaska gradova Šabac, Kragujevac, Aranđelovac, Novi Pazar u svrhu istraživanja imovine Jevreja bez naslednika. Za jedan broj parcela, iz navedenih gradova, istraživanje je vršeno u Beogradu uvidom u evideniciju katastra Republičke geodestke uprave. U toku je realizacija navedenog Programa.

JCB Asset Management, ispred JOB, brine o naplati naknade za rentiranje prostora. Pokrenuta je inicijativa da se za stanare, koji su zatečeni u stanovima, koji su vraćeni JOB, a koji ih koriste po osnovu „čuvanja“, kao socijalni slučajevi, u saradnji sa Gradom pronađe rešenje – odnosno, da Grad Beograd za ove potrebe obezbedi smeštaj. Zauzet je stav da se formalno pravno takvi stanovi „dovedu“ u stanje upotrebljivosti za JOB, ali da se stanari ne iseljavaju iz njih sve dok Grad ne reši problem njihovog smeštaja.

Slobodna procena, na osnovu uvida u lokacije i vrednosti vraćenog poslovnog prostora je 12 do 15 miliona evra vredne imovine JOB – što treba uzeti samo okvirno, kao pokazatelj.

Napominjemo, da je tokom 2016. godine vraćen značajan broj nekretnina JOB, te da je tokom 2017. godine umnogome usporen proces restitucije, da bi 2018. godina, nesumnjivo bila najuspešnija u obavljanju poslova povraćaja imovine JOB.

Jevrejskoj opštini Beograd su, do kraja 2018. godine VRAĆENE 82 NEKRETNINE – uz napomenu da na pojedinim lokacijama ima po više nezavisnih objekata, te da okvirno možemo reći oko 100 vraćenih prostora.

Broj „uloženih“ zahteva koji do sada u Agenciji još nije razmatran je 188 ( i za sada 1 predmet u 2019. ). Imajući u vidu ovu činjenicu, nesumnjivo je da će broj vraćenih nekretnina biti značajnije veći. Takođe, napominje se da je radom u 2018. godini utvrđeno da je 25 predmeta iz 2016. godine potrebno dopuniti – što je i urađeno, kao i da je to isto urađeno i za 14 predmeta iz 2017. godine. Kada se i ovo ima u vidu, konstatuje se da će se u Agenciji za restituciju, u narednim mesecima i godinama, razmatrati još najmanje 228 predmeta koje je JOB do sada podnela. Napominjemo da će do isteka roka Zakona, na osnovu raspoloživih saznanja i uvida, Agenciji biti dostavljen još jedan značajan broj predmeta. Imajući u vidu dosadašnje iskustvene pokazatelje o efektivnosti rada, očekuje se da se JOB vrate još, najmanje, 23 nekretnine.

Takođe, potrebno je naglasiti i istaći, da time što Jevrejskoj opštini Beograd nisu, u toku 11 meseci 2018. godine, uplaćivana novčana sredstva države preko Saveza, JOB je pretrpela veliku finansijsku štetu, jer nisu refundirani troškovi vođenja restitucije, kao i upravljanja vraćenim nekretninama, shodno članu 22. Stav 10 Zakona i to u poslednjoj godini važenja istog.

Uprkos ovim otežanim uslovima u kojima se svakodnevno radilo, svi kako stalno zaposleni tako i angažovani saradnici po ugovorima, su u protekloj godini uložili maksimalan napor i trud da se što više dokumentacije obradi, pripremi i preda Agenciji za restituciju. Uložen je ogroman napor pravnog tima, da nijedna katastarska parcela ne ostane neproverena, zatim finansijskog tima da sve bude na vreme fakturisano i naplaćeno.

Postignuti rezultati, uloženi trud i aktivnosti na uvećanju imovine JOB, dokazuju opravdanost novo – uvedenog koncepta upravljanja u Jevrejskoj opštini Beograd. Niko ne može osporiti postignute rezultate, koji su najveći u Beogradu, upravo zbog novog načina organizacije rada kada je u fokusu upravljanje imovinom. Od sveukupno vraćene imovine svih opština zajedno, celokupne jevrejske zajednice Srbije u 2018. godini, preko 60% je imovina Jevrejske opštine Beograd. Koncept je doneo vidljive i opipljive rezultate na koje su svi ponosni.

Uloženi napor koji je rezultirao velikim brojem vraćenih nepokretnosti na dobrobit članstva i nadolazećih generacija je budućnost Jevrejske zajednice Beograda i zahvalni smo svima koji su pomogli da se sve ovo ostvari.

Obimna dokumentacija od preko 100 strana sa mnoštvom priloga ostaje u arhivi JOB i JCB Asset Management doo, kao stranice istorije ispisane u pretekloj godini – stranice za budućnost.

U prilogu je spisak vraćenih nepokretnosti.

TABELA UKUPNO VRAĆENE IMOVINE U PROCESU RESTITUCIJE DO 1.02. 2019. 

 

PROŠIRENJE JEVREJSKOG GROBLJA

Beogradska jevrejska zajednica, koja je prošla kroz golgotu Holokausta, gotovo da je nestala, groblje je ostalo jedno od najvažnijih svedočanstava o njenom postojanju.

Raspoloživi prostor za sahrane se vremenom smanjivao, da bi u ovo vreme problem proširenja postao aktuelan.

Aktivnosti na proširenju groblja započete su pre nekoliko godina, ali se na njima stalo jer su podrazumevale veliku svotu novca koje nije bilo.

U proleće 2018. godine inicirani su razgovori na temu proširenja jevrejskog groblja sa Gradskim menadžerom Goranom Vesićem.

Usledila je serija sastanka rukovodstva Jevrejske opštine i brojnih institucija Grada Beograda, sa ciljem da se obezbedi, ne samo proširenje Jevrejskog groblja, već i njegovo uređenje u mnogim delovima koje je „zub vremena“ načeo.

Na sednici Skupštine grada Beograda, održanoj 25. septembra 2018. godine, na osnovu odredaba Zakona o planiranju i izgradnji i odredaba Statuta Beograda, doneta je Odluka o izgradnji Plana detaljne regulacije za Jevrejsko groblje.

Značajan deo svojih aktivnosti rukovodstvo JOB je posvetilo skoro svakodnevnoj saradnji sa navedenim institucijama Grada u koju je uključen i Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda.

Grad Beograd će obezbediti proširenje Jevrejskog groblja na prostor površine od 29 ari u produžetku Groblja i to bez bilo kakve naknade. O svom trošku Grad će pristupiti i uređenju Groblja u koju je uključen i Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda.

Ozbiljan problem Jevrejske opštine Beograd, proširenje groblja, je u fazi rešenja i realizacije.

MEMORIJALNO OBELEŽAVANJE

Očekujemo ove godine da će u Skupštinsku proceduru ući i Zakon o formiranju Memorijalnog centra na Starom Sajmištu na kome će jedan deo biti posvećen isključivo Holokaustu i tematici Holokaust. Jevrejska opština Beograd će, sa puno pažnje i posvećenosti, podržati ove aktivnosti. Takođe, želimo da ukažemo na veći broj neobeleženih svratišta Jevreja, Srba i Roma iz Drugog svetskog rata koji do danas, posle više godina, nisu dobila svoj memorijal. Jevrejska opština Beograd je tokom ove godine obnovila spomenik „Menora u plamenu“, na Dunavskom keju, gde su vandali ukrali i odneli mesinganu ploču.

Na Ustanovi kulture Stari grad postavljena je memorijalna ploča u čast osnivača i donosioca džeza u Beograd.

Susretali smo se ove godine, a verovatno ćemo i sledeće sa memorijalom, odnosno delom prostora u Beogradu, Topovske šupe gde je bio jedan od protočnih i sabirnih logora tokom 1941. godine. Na tom prostoru, u blizini, će se graditi  tržni centar, planiran je magistaralni prsten Grada. Nizom aktivnosti, o kojima ste tokom protekle godine upoznati, pristupilo se obezbeđivanju i obeležavanju dostojnog  mesta na kome su stradali naši preci i koji će biti posvećen očuvanju sećanja i memorijalu na žrtve Holokausta.

POMOĆ ČLANSTVU KROZ SOCIJALNE AKTIVNOSTI

DEČJI DODACI

Neposredno po izboru, Veće i predsednik su sačinili budžet JOB za 2018. godinu. U budžetu novog rukovodstva našla se i pozicija DEČJI DODATAK, za svako dete u iznosu od 5.000 dinara. Realnost za ovu odluku je obezbeđivalo saznanje da jevrejska zajednica prima od Države Srbije 950.000 evra godišnje i da će deo ovog respektabilnog iznosa biti usmeren u JOB. Drugi realan izvor sredstava su prihodi od izdavanja vraćene imovine Jevrejima Beograda. Svi pokazatelji su ukazivali: članstvu JOB se može obezbediti zdravstvena pomoć posredstvom osiguranja i dečji dodatak. Kako je obećano, tako je i urađeno.

U Jevrejskoj opštini Beograd započelo se sa isplatom 5.000 dinara svakom detetu. O tome najbolje govori broj dece – korisnika DEČJEG DODATKA. Na samom početku bilo je 76  korisnika, da bi broj iz meseca u mesec rastao na 99, na 224 i dostigao 278 dece. Devet meseci je  našim najmlađima uredno je isplaćivan DEČJI DODATAK.

Kao što je svima poznato Savez JOS, od januara 2018. godine,  ne prenosi sredstva koja je država Srbija odredila Jevrejskoj opštini Beograd. Rukovodstvo JOB nije pristalo da bude predmet ucenjivanja i manipulacije rukovodstva Saveza – koje mimo Zakona, ozbiljnih i realnih kriterijuma vrši raspodelu 950.000 evra.

Plemenita namera je grubo zaustavljena i posle 9 meseci, nažalost bili smo prinuđeni, da zbog opstrukcije Saveza i neuplaćivanja novca koji namenjen JOB, prekinemo sa isplatama, koja će se nastaviti kada se za to steknu finansijski uslovi, tj. krene sa isplatom na relaciji  SAVEZ JOS ka JOBu.

OSTALI OBLICI SOCIJALNE POMOĆI

JOB je uprkos nedostatku novca pomogao velikom broju članova u obrocima iz košer kuhinje. Na predlog socijalne službe i socijalne komisije, IO JOB je odobravao pomoć u hrani ugroženim članovima.

Svim postojećim sredstvima kojima JOB raspolaže, uključujući i rezervni fond, JOB je plaćala terapije, operacije i tretmane kod najtežih bolesti svojih članova.

Prvi put je jedno rukovodstvo, u Jevrejskoj opštini Beograd, prepoznalo sve ono što nedostaje i gde može da se pomogne članovima sa posebnim potrebama i njihovim porodicama.

Treba napomenuti i da je ova uprava dala mogućnost nezaposlenim članovima sa porodicama da doprinesu svojim radom, time što je zaključila ugovore o radu sa njima, a što se smatra jednim od stepena cedaka.

Brinulo se o svakom članu kome to bilo potrebno.

JEVREJSKI KULTURNI CENTAR

JEVREJSKI KULTURNI CENTAR (JKC) osnovan je kao posebna ustanova, odlukom Skupštine Jevrejske opštine Beograd, održane 15. oktobra 2017. Centar je registrovan, u Jevrejskoj broj 16, ulici koja svojim imenom i istorijom predstavlja simbol nekadašnjeg jevrejskog Dorćola. Sala zgrade Oneg Šabat, u međuvremenu, iz opravdanih finansijskih razloga nije mogla biti obnovljena. Uz obećanje gradskih vlasti, od kojih očekujemo pomoć za ozbiljniju rekonstrukciju, ostvaruju se sadržaji koji u postojećim uslovima mogu da je koriste. Najlepši primer je koncert hora „Braća Baruh“ održan u toj sali povodom i Hanuka proslava za omladinu.

Jevrejski kulturni centar je osnovan da svim članovima jevrejske zajednice ponudi prostor i mesto – i u fizičkom smislu na adresi na Dorćolu, i u virtuelnom smislu na web platformi. Mesto na kome ćemo svi moći međusobno da podelimo sećanja na naše članove i njihov doprinos kulturnoj sceni Beograda i Srbije i samim tim postanemo svesniji naših vrednosti, s više samopouzdanja i snažnijim osećajem pripadnosti jevrejskoj zajednici, njenim tradicijama i vrednostima.

Da bi se ovakva zamisao realizovala, JKC je podneo projekat za razvoj sopstvenog web portala Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, po javnom konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina. JKC je za implementaciju  prоjekta „Uspostavljanje web platforme JKC za redovno komuniciranje pripadnika jevrejske nacionalne manjine“ dobio od Ministarstva grant u iznosu od 750.000 RSD. Jedan deo sredstava iz granta projektno je namenjen za podršku Društvu Cincara Srbije i razvoju kulturne saradnje između naše dve manjine.

U tehničkom smislu web portal je osmislio Nikola Radic Lucati, već postoji i svakodnevno se puni najavama nastupajućih događaja, informacijama o održanim događajima iz oblasti kulture – ne samo onih čiji je nosilac JKC, već i onih koje sa svojim partnerima organizuju JOB, Jevrejski istorijski muzej, Centar Servantes. Web portal svakodnevno raste. Puni se tekstovima na srpskom i engleskom jeziku, fotografijama, muzičkim zapisima, video zapisima. U saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima radi se na najavama događaja čiji će domaćin ovog proleća biti JKC.

Web platforma JKC će uskoro biti dostupna svima, a tim povodom se planira javna prezentacija u prostorijama JOB.

SINAGOGALNI KOMPLEKS

UPRAVA SINAGOGE

Odlukom Veća imenovana je tročlana Uprava Sinagoge. Cilj je briga o samom objektu kao i aktivnostima koje se odvijaju u okviru istog, u smislu uvođenja procedura, povećanje bezbednosti i nadzora nad svim aktivnostima. Imajući u vidu pijetet i značaj koji za svakog člana ima naša Sinagoga, kao i sadržaji koji se ovde odvijaju: verske aktivnosti, košer kuhinja i dnevni centar „Gan Balagan“, klubovi, prostorije pravnog lica JCB Asset Mangement d.o.o, bilo je neophodno uvesti organ upravljanja koji pomaže IO i Veću.

VRTIĆ

Krajem 2017. godine započet je pilot projekat dečjeg dnevnog centra, koji se nalazi u prostoru zgrade Sinagoge. Želja nam je bila da se obnovi rad jevrejskog zabavišta koje je postojalo davnih godina.

Tokom 2018. godine angažovana je konsultantska firma Anduro, koja je radila na pripremi procedura i dokumentacije za registraciju dečjeg vrtića i njegovo uključivanje u sistem državnih vrtića. Početkom 2019. godine, profesionalizovalo se osoblje vrtića u smislu registracije.

KOŠER KUHINJA I DNEVNI CENTAR

Osnivanje košer kuhinje u okviru prostorija Sinagoge je od velikog značaja za razvoj jevrejskog života u zajednici, kao i za poboljšanje kvaliteta života starih preživelih Holokausta.

 • U kontaktima sa potencijalnim klijentima za korišćenje košer kuhinje, saznali smo da mnogi od njih ne mogu doći u kuhinju zbog starosti. I to nije jedini razlog. Postoji još jedan koji je važniji, a to je da mnogi zbog velike udaljenosti ne mogu putovati svaki dan do Sinagoge. Mnogi žive daleko i veoma im je teško da dođu svaki dan na ručak. Iz tog razloga postoji organizovan prevoz i isporuka dnevnih obroka na kućnu adresu. Ti ljudi, koji su se odlučili za naručivanje hrane, stalno zovu i daju nam iskrenu zahvalnost za ovaj način isporuke ishrane. Oni su posebno zahvalni košer kuhinji jer mogu da jedu košer hranu bez napuštanja udobnosti svoje kuće, kupovine mesa, voća, povrća, kolača i drugih stvari koje su im potrebne za kuvanje. Treba napomenuti da imamo korisnike kojima je, samo potrebno kupiti namirnice. Na osnovu spiska koji nam dostave, obavi se kupovina potrebnih stvari i dostavi na kućnu adresu.

Ostvareni su preduslovi u oblasti sanitarne zaštite u skladu sa propisima i zakonom.

Aktivnosti i usluge obuhvaćene radom u Centru su :

 • Posredstvom Košer kuhinje svakodnevno spremanje i služenje toplog obroka.
 • Isporuka dnevnih obroka na kućnu adresu za osobe koje su polupokretne ili nepokretne
 • Organizovanje zabavno – rekreativnih aktivnosti kao i dnevne ekskurzije – izleti
 • Kulturne proslave i ostale aktivnosti kao što su predavanja, rođendanska slavlja, izložbe koje organizuju ostali članovi zajednice, razne prezentacije.

U sklopu aktivnosti osnovano je Savetovalište za medicinske i zdravstvene usluge od strane lekara – volontera iz oblasti kardiologije, onkologije i fizikalne rehabilitacije. Savetovalište radi svakog četvrtka, a zakazivanje se vrši u Jevrejskoj opštini Beograd.

Svakog četvrtka oraganizuje se druženje u okviru kluba – Zlatno srce. Članovi Zlatnog srca vrlo često prave razne izlete po Srbiji, odlaze na ručkove u prirodu. Okupljanje je četvrtkom u prepodnevnim časovima, a ujedno je u prostoriji dnevnog centra, u istom vremenskom periodu otvoreno lekarsko savetovaliste.

Rad Dnevnog Centra obuhvata:

 • Koordinacija lekarskog savetovališta sa lekarima i medicinskom sestrom
 • Kontaktiranje sa članovima korisnicima Dnevnog centra
 • Organizovanje prevoza korisnika do centra i nazad
 • Osmišljavanje različitih sadržaja za nedeljne aktivnosti
 • Organizacija izleta
 • Organizacija odlazaka u bioskope, pozorišta, izložbe, muzeje
 • Organizacija poseta članova Dnevnog kluba drugim opštinama u Srbiji
 • Organizacija proslava svih jevrejskih praznika u Dnevnom centru

ZAKLJUČAK

Za 14 meseci upravljanja JOB, kao što se iz priloženog može zaključiti, urađeno je jako mnogo za boljitak članstva. Uvek može više i bolje. Ovo je bila godina potpune posvećenosti restituciji i svi potencijali koji postoje su podređeni ovom prioritetnom, jedinstvenom i istorijskom trenutku. Zakon ističe za par nedelja i zaista je svako uključen u ove poslove dao sve od sebe najbolje što je mogao.

U složenim uslovima u kojima je delovalo rukovodstvo JOB postignuto je sve ono što je predsednik najavio u svom programu, ćak mnogo više.

Imajući u vidu kontinuiranu opstrukciju Saveza prema JOB, koja je jednim delom rađena direktno time što novčana sredstva nisu uplaćivana našoj opštini preko godinu dana, a drugim delom tako što je, od strane Saveza, inicirana manja opoziciona grupa članova koja pokušava da uspori rad JOB unoseći razdor u Zajednicu. Uprava JOB je radila i delovala u izuzetnim i teškim uslovima.

Ako znamo da je ovo istorijski trenutak koji odlučuje o budućnosti zajednice onda neko snosi odgovornost za kontinuirano produbljivanje razdora u zajednici i ometanje rada predsednika i njegovog tima koje je počelo od prvog dana stupanja na dužnost.

Uprkos tome, stvoreni su materijalni preduslovi za opstanak opštine i  njenih budućih pokolenja.

Zahvaljujemo se članstvu koje je to prepoznalo, koje već oseća boljitak kroz gore pomenute programe.

Takođe, veliki je uspeh i broj članstva koji se znatno uvećao u JOB plasiranjem zdravstvenih kartica Generali. Broj članova JOB je danas 2640 i predstavlja veliko bogatstvo za Zajednicu. Mnogo je Jevreja u Beogradu koji, u prethodnom periodu, nisu bili članovi Zajednice. Na ovaj način uključili su se u Zajednicu, što je jedna sjajna pretpostavka bolje budućnosti Jevreja u Srbiji i opstanka Zajednice. Kroz edukativne, kulturne i tradicionalne programe pripadnosti očekujemo da će se na budućem popisu stanovništva u Srbiji, za dve godine znatno povećati broj onih koji će se izjasniti kao Jevreji od sadšnjih 747 iz popisa iz 2012. godine.

Rukovodstvo JOB je ponosno na stranicu istorije koja je, trudom i radom u proteklom periodu, ispisana i koja će trajati večno na dobrobit budućim generacijama.

 

 

LEAVE A REPLY