PLAN I PROGRAM PREDSEDNIČKIH KANDIDATA

0
817

Plan i program za Izbor predsednika Jevrejske opštine Beograd dostavio je kandidat Danilo Medić

PROGRAM KANDIDATA DANILA MEDIĆA

KRATKOROČNI PROGRAM RADA I AKTIVNOSTI

 

  • REGISTRACIJA PREDŠKOLSKE USTANOVE

Vrtić je u prethodnom periodu funkcionisao kao dnevni centrar za boravak dece. Smatram da bi se registracijom predškolske ustanove stvorili preduslovi da naša deca predškolci imaju obaveznu nastavu na istom mestu, jer su do sada morala da budu vođena u registrovane vrtiće. Subvencijom od strane Grada Beograda registrovanjem predškolske ustanove bi sadašnji troškovi bili znatno umanjeni. Takođe, smatram da će kvalitetan program privući i decu ostalih beograđana i da će obnoviti staru slavu koje je na istom mestu imalo šezdesetih godina prošlog veka Jevrejsko zabavište.

  • DEČJI DODATCI

Započeti projekat isplate dečjih dodataka koji je obustavljen posle 9 meseci biće retroaktivno isplaćen čim se reše odnosi sa Savezom Jevrejskih opština Srbije.

  • JEVREJSKI KULTURNI CENTAR

U narednom periodu očekujem finalizaciju realizovanog projekta Jevrejskog kulturnog centra. Aktivnosti koje sam sproveo u cilju animiranja i svetske jevrejske javnosti kao i Grada Beograda će doneti, nadam se, odgovarajaće finansijske rezultate koji će doprineti bržoj i obimnijoj rekonstrukciji objekta u Jevrejskoj 16. U međuvremenu, objekat će se uz manje investiciono ulaganje osposobiti za održavanje kulturnih događaja u meri u kojoj je realno i moguće izvodljivo. Smatram da, iako objekat nije u sjajnom stanju, sa manjim ulaganjem može da se iskoristi za razne kulturne programe i sadržaje.

  • JEVREJSKO GROBLJE – PROŠIRENJE, REKONSTRUKCIJA – projekat od izuzetnog značaja

Nizom aktivnosti koje su preduzete Jevrejsko groblje će biti prošireno za 29 ari. Kada se okonča postupak, koji podrazumeva izradu urbanističkih i regulacionih projekata za ceo potez oko našeg groblja, u planu je rekonstrukcija Jevrejskog groblja u saradanji sa Gradom Beogradom i Zavodom za zaštitu spomenika kulture. Zavod će izraditi projektnu dokumentaciju za spomenički kompleks na groblju, a u sklopu ove rekonstrukcije ući će i uređenje staza i rasveta.

  • RESTITUCIJA – JCB Asset Management DOO  

Izuzetno uspešan rad na restituciji, koji se ogleda u preko 100 vraćenih prostora, i preko 5.000 kvadratnih metara u ovom trenutku, opravdao je postojanje privrednog društva. Upravo sredstvima zakupa od ovih prostora su finansirane potrebe Jevrejske opštine Beograd u 2018. godini (tekuće poslovanje, zdravstveno osiguranje, kulturne aktvnosti i neki od značajnih projekata npr. Rossi fest). Uvedene procedure i profesionalnost u radu doneli su rezultate. Ističem da je preko 65 % svih nekretnina vraćenih Jevrejskoj zajednici u Srbije, vraćeno u Beogradu. Uspešnim i pozitivnim radom, društvo je, u potpunosti, opravdalo svoje postojanje. 27.februara ističe rok za podnošenje zahteva, ali tim danom nije završena kompletna restitucija, odnosno povraćaj imovimne. Ostaje puno predmeta koja čekaju rešenja, žalbe i pravne radnje koje će se nastaviti u narednom periodu. Proces koji je započet, jednim delom je završen i nastaviće se sa radom na tom polju u obimu koji bude potreban.

  • MEĐUNARODNA SARADNJA

Jačanje svih oblika međunarodne saradnje sa svim jevrejskim organizacijama i aktivno učešće u njima.

 

DUGOROČNI PROGRAM RADA I AKTIVNOSTI

 

Moja želja je da pokušam da ostvarim pretpostavke za još nekoliko značajnih projekata za koje smatram da će našem članstvu doneti boljitak u bliskoj budućnosti, kada se za njih steknu uslovi.

  • PROJEKAT DEFEKTOLOŠKI FAKULTET – JEVREJSKI EDUKATIVNI CENTAR

Kao što je poznato našim članovima zgrada Defektološkog fakulteta, na Dorćolu je bila bolnica iz koje su lekari i pacijenti odvedeni u sabirni logor 1942. godine. Želja mi je da se ovaj objekat vrati Jevrejskoj zajednici, koja bi u njemu mogla osnovati i razvijati Jevrejski edukativni centar – Institut. Edukativni centar bi obuhvatao obdanište i osnovnu školu na jednom mestu. Smatram da je ovo jedan od najznačajnih projekata u budućem periodu na kojem sam spreman da se angažujem najbolje što mogu sa svim članovima Zajednice koji žele da se uključe. Obdanište i osnovna škola na mestu gde je bila bolnica, predstavljali bi simbol života za koji su se nekada, na tom mestu, borili lekari. Ovaj centar treba da postoji na Dorćolu koji je u predratnom periodu u životu našeg grada nosio vidljiv jevrejski pečat

  • KAMPUS – ODMARALIŠTE

Smatram da postoje realne pretpostavke, kada se reše aktuelni problemi, da se stvore preduslovi za kupovinu odmarališta. Da li će ono biti u Grčkoj, na nekoj našoj planini ili reci je pitanje oko kojeg bi se sprovele ankete i dogovori unutar Zajednice. Postoji finansijska realnost za to, kao što postoji i uočena neophodnost. Decenijama unazad članovi zajednice su imali Kaštele, Pirovac, u novije vreme Sarvaš. Prijateljstva stvorena i izgrađena na takvim letovanjima i odmorima su veze stvorene za ceo život, kako za Zajednicu tako i za pojedince. Smatram da bi jedan objekat, u vlasništvu Jevrejske opštine Beograd, bio mesto na kojem bi sve generacije u smenama, po uzrastima i prilagođenim programima razvijale i očuvale našu tradiciju i identitet. Takođe, starije generacije bi pomogle mlađim generacijama da očuvaju i dalje razvijaju svoje jevrejsko nasleđe.

  • BRIGA O STARIJIM ČLANOVIMA – DOM ZA STARE

U razgovorima sa našim članovima srednje i starije generacije uočena je potreba za jednim ovakvim objektom i namenom u vlasništvu i organizaciji Jevrejske opštine Beograd. Imajući u vidu starosnu strukturu našeg članstva kao i finansijske mogućnosti jednog dela članstva, ukazujem na neophodnost da se pristupi stvaranju preduslova za realizaciju ovog projekta. U narednim godinama biće potebno baviti se ovim projektom do njegove uspešne realizacije.

 

Poštovani članovi Jevrejske opštine Beograd,

Ukoliko svako od nas želi bolju budućnost za JOB, biće potrebno mnogo napora, tolerantnosti, ličnog angažovanja i rada. Ja sam spreman da se maksimalno angažujem zajedno sa svim članovima Jevrejske opštine Beograd koji mogu i žele da pomognu boljitku naše zajednice u realizaciji gore navedenih projekata i ciljeva. Nadam se i verujem da će svako od nas naći snage u sebi da sve različitosti prihvati i da kao Zajednica, uvažavajaću proces promena i kretanja, nastavimo napred sa manje prepreka, u susret budućnosti za koju iskrenu verujem i želim da bude bolja za svakog pojedinca i Zajednicu u celini.

 

S poštovanjem,

Danilo Medić predsednički kandidat

LEAVE A REPLY