Predavanje NJ.E. Alone Fišer Kam u Jevrejskoj opštini Beograd

0
1292

Na veliiko zadovoljstvo naših članova, ambasadorka Izraela u Srbiji, NJ.E. Alona Fišer Kam je u prostorijama Jevrejske opštine Beograd održala predavanje na temu Situacija u Izraelu i novi događaji u razvoju odnosa između Izraela i Ruske Federacije. Predavanju je prisustvovala i zamenica šefa misije Dženi Sedov.
Alona Fišer Kam je na temu situacije na Bliskom istoku govorila s početka godine, ali kako se geopolitička slika i situacija na Bliskom istoku menjaju, ona je ovoga puta govorila o novim događajima u Izraelu i okruženju. Podsetila je prisutne da su tokom poslednje decenije neke zemlje, koje su smatrane najznačajnijim akterima na Bliskom istoku, prošle kroz dramatičnu transformaciju što je dovelo do preraspodele uticaja istih.
Ona je na vrlo intersantan i prijemčiv način govorila o promenama u Izraelu i u zemljama u okruženju, tako da smo na potpuno nov način mogli da sagledamo političku, bezbednosnu siituaciju na Bliskom istoku.
Predavanju je prisustvovalo dosta članova Opštine koji su pažljivo pratili izlaganje. Nakon predavanja prisutni su pozvani da postave pitanja [to je preraslo u aktivan i interesantan razgovor.

LEAVE A REPLY